Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Κάπου στον πλανήτη happy

Σπάσ' τα όλα Τηλέμαχε Ζαγρέα.... ΕΕΕΕΕΕ ΤρανταφλιάααααααΔι ουρίτζιναλ λύρικσ:

Πά' στου παλιο χωριό είχαμε μια θείτσα
τη ντχια μας τη Φιλίτσα, τη Τρανταφλιά

Κουβαλούσι χαραί, νερό μι τα γκιούμια
κι μι τα πασούμια τραβούσε του χουρό.

Ηταν ζωηρή κι αστεία μα 'μπλεξι μ' ένα λοχία
κι μας έφυγι μακριά πέρα στ' Μαλαθριά

Ε, Τρανταφλιά, ε, Τρανταφλιά,
'Εφυγες απ' το χωριό δεν έπραξες καλά,
πίκρανις μες στου χωριό, ούλα τα πιδιά.

Δεν ήθελες τουν Παντιλή, σ' έρχονταν κουντός πουλύ,
δεν ήθελις κι του Θανάσ', που να σι χουρτάσ'.

Ξεχασις κι του Βαγγέλ' που σι φίλ'σι μες τ' αμπέλ',
είπις κι για του Βασίλ' τέτοιοι ειν' άλλοι χίλ'.

Ε, Τρ'ανταφλιά, ε, Τρανταφλιά,
'Εφυγες απ' το χωριό δεν έπραξες καλά,
βιλάζουν τα κατσίκια, βιλάζουν κι τ' αρνιά.

Έχ' η ντχια η Τρανταφλιά χρόνια τώρα στ' Μαλαθριά,
έφκιασι πέντι παιδιά κι είν' ούλα μια χαρά.

Ένγαλ' έναν Παντελή, είναι φρόνιμο παιδί,
έβγαλι και μια Βασίλου π' αλλάζ' συνέχεια φίλου.

Ε, Τρανταφλιά, ε, Τρανταφλιά,
'Εφυγες απ' το χωρίο δεν έκαμες καλά,
απαράτ'σις καστανιές, πήγις στα καπνά.

Ε, Τρανταφλιά, βιλάζουν τα κατσίκια, βιλάζουν κι τ' αρνιά.
Τα πότιζες στη χούφτα, τα τάιζες στη πουδιά
τώρα τ' απαράτ'σις κι έφυγις μακριά.

Δι στούντιου βέρζιον